Thaimisc.com - Please Ctrl+DBookmark Now!

WEB BOARD


อยากทราบประวัติ ท่านปัญญานันทภุกขุ
คือต้องการนำไปทำรายงานครับ อยากทราบว่า พอจะมีใครทราบประวัติของท่าน
หรือ เวปที่มีประวัติท่านบ้างไหมคับ
โดยคุณ : โด้ - [ 23 พ.ย. 2003 , 07:07:48 น. ]

ตอบ
"พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ)
ประวัติ
พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ) เดิมชื่อปั่น เสน่ห์เจริญ เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน ที่ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุงเป็นบุตรนายวั่น นางคล้าย เสน่ห์เจริญ มีพี่ชาย ๑ คน พี่สาว ๒ คน และน้องสาว ๑ คน เริ่มการศึกษาที่โรงเรียนประจำอำเภอ ตำบลคูหาสวรรค์ จากนั้นย้ายไปศึกษาต่อโรงเรียนประจำจังหวัดพัทลุง ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จนจบมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในสมัยนั้น ชีวิตเมื่อย่างเข้าวัยหนุ่มได้ติดตามหลวงลุงไปที่ประเทศมาเลเซีย กลับมาทำงานเหมืองแร่ ทำงานสวนยางพาราที่จังหวัดภูเก็ต เป็นครูประชาบาลที่ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ในตำแหน่งครูใหญ่ รับเงินเดือน ๒๕ บาท
ชีวิตในสมณเพศ ได้บรรพชาที่วัดอุปนันทาราม ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เมื่ออายุ ๑๘ ปี อุปสมบทเป็นพระที่วัดนางสาด ตำบลเข่าเจียก อำเภอเมืองพัทลุง เมื่ออายุ ๒๐ ปี มีพระครูจรูญกรณีย์เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้ย้ายไปจำพรรษาตามวัดต่าง ๆ เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ถึงท่านไม่ใช่คนจังหวัดนนทบุรี แต่ก็ถือว่าท่านเป็นผู้ทำให้จังหวัดนนทบุรีมีชื่อเสียงในด้านของศาสนาพุทธ
ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น "พระเทพวิสุทธิเมธี" เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๑
ผลงาน
๑. ได้รับรางวัล "สังข์เงิน" ในฐานะเป็นพระภิกษุผู้เผยแพร่ธรรมะยอดเยี่ยมของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๐ จากสมาคมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
๒. เดินทางเผยแพร่ธรรมะในทุกภาคทั่วประเทศ และเดินทางไปประกาศธรรมในต่างแดนอีก หลายประเทศ
๓. มีผลงานเป็นเยี่ยมในการเผยแพร่พุทธศาสนาโดยวิธีสั่งสอนธรรมแบบใหม่ และเป็นกำลัง สำคัญในการสร้างพุทธสถานของจังหวัดนนทบุรีเป็นอย่างมาก
๔. ตั้งกองทุนสมทบสร้างตึกในโรงพยาบาลชลประทาน จังหวัดนนทบุรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วไป "
จาก
http://kanchanapisek.or.th/oncc-cgi/text.cgi?no=2654
โดยคุณ : โยทะกา - [ 22 ธ.ค. 2003 , 10:29:32 น.]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....