Thaimisc.com - Please Ctrl+DBookmark Now!

WEB BOARD


แนวทางพระโพธิสัตต์กับกระแสบริโภคนิยม
กราบเรียนหลวงแม่ค่ะ...จากการได้ไปฟังการเสวนาเรื่องพระโพธิสัตต์กับสหัสวรรษใหม่...มีประเด็นที่น่าสนใจว่า ในปัจจุบัน ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ต้องใช้บริการซื้่อสินค้าจากห้างใหญ่ๆ ซึ่งเป็นของต่างชาติทั้งสิ้น .. ในการดำเนินแนวทางพระโพธิสัตต์เพื่อความเมตตากรุณาต่อผู้ดำเนินธุรกิจไทย เราควรงดซื้อสินค้าจากห้างต่างชาตินั้นหรือไม่ค่ะ...
โดยคุณ : พิมพ์พัณธุ์ - [ 24 ม.ค. 2003 , 18:45:20 น. ]

ตอบ
นิสัยการซื้อของ หรือนิสัยการบริโภค ควรเป็นไปโดยการใช้ปัญญา ไตร่ตรองเสพเฉพาะสิ่งที่จำเป็นและเป็นประโยชน์จริงๆ ถ้าลูกเคยซื้อเสื้อใหม่อาทิตย์ละตัว อาจจะค่อยๆลดทอนลงมาเหลือ ๒ อาทิตย์ตัว เงินส่วนนั้นก็สามารถไปทำประโยชน์ให้ผู้อื่นที่เขาจำเป็นจริงๆ สินค้าที่ไทยทำได้เองและดีพอๆกัน ก็ควรสนับสนุนของไทย
ข้อสำคัญคือการตรวจสอบอย่าให้เราตกอยู่ในค่านิยมของชาวโลกที่เสพเพื่อการเสพ เสพเพื่ออวดกัน เสพเพื่อแสดงความเป็นตัวเป็นตน หวังว่าลูกพอจะเห็นแนวทางในการปฏิบัติ
โดยคุณ : dhammananda - [ 25 ม.ค. 2003 , 16:16:01 น.]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....