Thaimisc.com - Please Ctrl+DBookmark Now!

WEB BOARD


นักบวชสตรี
ทราบว่ามีนักบวชสตรีในศาสนาคริสต์ ที่มีการยอมรับให้สตรีเป็นบาทหลวงได้ ไม่ทราบว่าหลวงแม่พอจะให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ได้บ้างหรือไม่เพราะว่าในศาสนาคริสต์ปกติแล้วก็จะมีเฉพาะนักบวชผู้ชายเท่านั้นเช่นกัน
โดยคุณ : นักศึกษาปริญญาโท - ICQ : 166669991 - [ 9 ม.ค. 2003 , 11:16:02 น. ]

ตอบ
อาตมาเคยพบพระผู้หญิงในศาสนาตริสต์ที่วอชิงตัน พระผู้หญิงของโปรเตสแตนท์ในประเทศไทยก็มี ท่านมีความเชี่ยวชาญพระคัมภีร์มาก มีความรู้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่น่านับถือยิ่ง นิกายที่ยังหัวชนฝาไม่ให้มีพระผู้หญิงคือคาธอลิกค่ะ รายละเอียดมากกว่านี้ คงต้องติดต่อไปทางคริสตจักร
โดยคุณ : dhammananda - [ 11 ม.ค. 2003 , 07:04:54 น.]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....