ฉบับที่ 4 : ม.ค.-มี.ค. 2546



สมัครสมาชิก


   
ภิกษุณีสังฆะกับโลกสมัยใหม่
   
บ้านดิน : ธรรมะแห่งชีวิต
   
คำอธิบายกรณีข้อสงสัยและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบวชภิกษุณี
   
มาทำชี่กงกันดีกว่า
กลับหน้า   มูลนิธิพุทธสาวิกา

 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : dhammananda99@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.