โครงการอบรมเสริมพลัง ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "เชาวน์-ไว-ไหวพริบ"
             ระยะเวลา               วันเสาร์ที่ 13 -วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม  2547
             ลงทะเบียน             วันเสาร์ที่ 13 เวลา 08.00 น.
             กลุ่มผู้เข้าอบรม      กลุ่มผู้ที่เคยผ่านการอบรมพุทธสาวิกา
             จำนวน                   15 คน 
             วัตถุประสงค์           1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในกระบวนการความคิด ความคิดแย้ง คิดตาม ความช่างสังเกต และการใช้สติ
                                          2. เพื่อเสริมสร้างพลังในการปฏิบัติสมาธิภาวนา
                                          3. เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำการปฏิบัติธรรม
                                          4. เพื่อทบทวนประสบการณ์ และประโยชน์ที่ได้รับ หลังผ่านการอบรมพุทธสาวิกา
              กิจกรรม                1. การฝึกเชาวน์ ไว ไหวพริบ ด้วยกิจกรรมต่างๆ และสรุปด้วยบทเรียนทางธรรม
                                           2. การฝึกสติ
                                           3. การฝึกสมาธิ
            ติดต่อสอบถามได้ที่  สามเณรีธัมมธารี (034) 258 270 และคุณธนพร เมณกูล (02) 9539340-4 ต่อ 34

กลับหน้า   วัตรทรงธรรมกัลยาณี


 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : chatsumarn@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.