หลวงแม่
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 สาธารณะ

 ข่าวคราววัตรฯ

 Thai Bhikkhunis

 

 
ค้นหาบทความ...
หน้าแรก ข่าวล่า
ข่าวล่า
ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญ

ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญ
สร้าง “ อาคารศุนย์การเรียนรู้ภิกษุณีสงฆ์ไทย พระวิหารอรหันต์เถรี ”
เพื่อประดิษฐานรูปเคารพพระอรหันต์เถรี ทั้ง 13 องค์
เพื่อการสักการะบูชา นอกจากนี้ยังใช้เป็นเป็นอาคารอเนกประสงค์ หอฉัน โรงครัว
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ และใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้
เพื่อการเรียน การสอน และการปฎิบัติธรรมของพระภิกษุณีสงฆ์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ วัตรทรงธรรมกัลยาณี
โทร 034 258 270 หรือร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาได้ที่
“กองทุนวัตรทรงธรรมกัลยาณี”
บัญชีออมทัพย์เลขที่ 649 228 591-1 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาพระประโทน จ.นครปฐม
 
กำหนดการเสวนาธรรม อังคาร ที่ ๙ ต.ค. ๒๕๕๕
หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาส จตุจักร เรื่อง “กรรม...กำไม่แบ”
...๑๓-๑๕.๓๐ น.ร่วมเสวนา: หลวงแม่ธัมมนันทาภิกษุณี, อ.วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์
. ๑๕.๓๐ -๑๖ น.คุณนุ่น (พิธีกร จากพื้นที่ชีวิต Thai PBS) และ ดร.กาญจนา สุทธิกุล แนะนำหนังสือ “ธัมมนันทา ธรรมะต้องธรรมดา”
 
International Conference

Dharma-Dhamma 21 - 23 September 2012, India  

 

 

 View the brochure for more information

 
Sangha News

August
September
October


 
International Theravada Bhikkhuni Ordination in India
 

29 July

International Theravada Bhikkhuni Ordinationation at the Vietnamese
Mahapajapati Nunnery in Vaishali, Bihar, India

 
Nine candidates from India, Thailand, and Vietnam were fully ordained with
Ven. Bhikkhuni Saddhasumana from Sri Lanka as preceptor.
Ven. Dhammananda and 13 other bhikkhunis 
from various countries were there to witness the ceremony
.
 
อ่านเนื้อหาทั้งหมด...
 
More...
  • หอประวัติ 11 April 2012

ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: dhammananda9d@gmail.com
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549