ข่าวล่าเดือนเมษายน

การอบรมพุทธสาวิกา     

สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีชาวพุทธ การอบรมพุทธสาวิกาในปี ๒๕๕๐ ก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องค่ะ โดยปี ๒๕๕๐ ทางวัตรมีกำหนดการคร่าวๆที่จะจัดการอบรมในวันที่ ๖ - ๘  เมษายน ๒๕๕๐  การอบรมพุทธสาวิกาครั้งที่ ๕๐ บูชาคุณครูอาจารย์ 
     การอบรมในแต่ละครั้งจะมีการเน้นที่แตกต่างกันไป ทั้งทางด้านเนื้อหา, การปฏิบัติ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์วัตรทรงธรรมกัลยาณี โทรศัพท์ (๐๓๔) ๒๕๘๒๗๐
     เนื่องจากเป็นการอบรมติดต่อกัน ๓ วัน การจัดเตรียมสถานที่พักอาศัยให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าอบรมจึงเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้นการอบรมในแต่ละครั้งจะรับจำนวนจำกัด เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมอบรม

กิจกรรมบ่ายวันอาทิตย์

ในช่วงเดือนเมษายนนี้ เพื่อเป็นการต้อนรับปิดเทอมฤดูร้อนของเด็กๆ ทางวัตรทรงธรรมกัลยาณี  จะเปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กในช่วงปิดภาคเรียน    โดยเน้นการเรียนแบบกึ่งเรียนกึ่งเล่นเป็นธรรมชาติ ใช้ เกมส์ นิทาน และบทบาทสมมุติเพื่อเปิดโอกาสให้ใช้ภาษาด้วยความเข้าใจ  ขณะเดียวกัน เนื้อหา และเกมส์ จะสอดแทรกคุณธรรม และสอนให้เด็กมีสติและสมาธิอยู่ตลอดเวลา

เปิดสอนทุกบ่ายวันอาทิตย์ เวลา บ่ายโมง ถึง บ่ายสามโมง เริ่มวันที่ 8 เมษายน 2550 รีบสมัครเข้ามานะคะ ที่ (034)  258-270 ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ ! !