หน้า 3

              นี้ที่ต้องรู้ว่าชีวิตการบวชหมายความว่าเป็นชีวิตของคนที่ไม่มี เรากลายเป็นบุคคลสาธารณะ บุคคลสาธารณะก็คือว่าสมามารถที่จะให้ใครเข้ามาสืบเสาะดูการดำเนินชีวิตของเราอย่างโปร่งใส ไม่มีส่วนที่เราซ่อนเร้น เราต้องเป็นบุคคลสาธารณะ เพราะว่าสาธารณะประคับประคองเลี้ยงตัวเรา ความสัมพันธ์ระหว่างคนบวชกับคนไม่ได้บวช ฆราวาสนั้นมีหน้าที่ในการสนับสนุนพระสงฆ์4ประการที่พระสงฆ์พึงหวงได้จากฆราวาสก็คือ เครื่องนุ่มห่ม ยารักษาโรค สถานที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า อาหารการกิน นี่คือสิ่งที่เราคาดหวังว่าฆราวาสจะสนับสนุนเรา ฆราวาสจะสนับสนุนพระก็ต่อเมื่อฆราวาสไม่ใช่สักแต่ว่ามีศรัทธา แต่ฆราวาสเค้าก็มีปัญญาที่จะแยกแยะว่าพระที่เค้าจะสนับสนุนนั้นเป็นพระที่มั่นคงมุ่งตรงต่อการบวช เมื่อวันที่เราโกนหัวบวชนั้น อุปัชฌาย์จะชี้นำว่าจุดประสงค์ของนักบวชก็คือทำทุกข์ให้สิ้น “สัพพะทุกขะนิสสรณะ” ทำพระนิพพานให้แจ้งนี้คืองานหลัก นี่คืองานหลักจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนด้วยว่าทำตัวของตนและตัวของท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ในเมื่อคนบวชได้รับการสนับสนุนจากฆราวาส ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณะจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและรับผิดชอบต่อฆราวาสในการที่เมื่อเราไม่ได้ใช้ชีวิตเยี่ยงฆราวาสเราไม่ได้หาอยู่หากิน เราไม่ต้องดิ้นรนเพื่อการทำมาหากินอีกต่อไป เพราะว่าชาวบ้านเลี้ยงดูเราแล้วในส่วนนั้น

               เราจึงเป็นคนที่มีเวลามากขึ้นในการที่จะศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัยเพื่อเอื้ออำนวย สามารถจะชี้หนทางชี้วิธีการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตให้กับฆราวาส อันนี้เป็นสองส่วนของคนบวชเป็นความสัมพันธ์ของคนบวชและคนไม่ได้บวช ไม่ใช่ว่าถ้าเข้าวัดแล้วก็มีแต่ให้มีแต่ถวายพระเท่านั้น พระไม่มีอะไรให้กับเราเลย พระจะต้องรับผิดชอบจิตวิญญาณของฆราวาสช่วยกันประคับประคองให้เค้ามีทุกข์น้อยลงนั่น คือความรับผิดชอบของพระที่มีต่อฆราวาสที่เข้าวัด            

การบวชภิกษุณีสงฆ์ ผู้บวชและผู้สนับสนุน วิถีชีวิตของชาวพุทธ พระคุ้มครองเราอย่างไร เซน
ราหุลสูตร ทำงานอย่างไรให้เป็นกุศล อายุขัย เอาชนะทุกข์จากความพลัดพราก ความรักของพ่อ
ความรักของแม่ Next>>สถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  chatsumarn@hotmail.com