ครั้งที่ 34   “การฟื้นฟูเยียวยาจิตใจ”วันที่ 13-15 เมษายน  

ครั้งที่ 35   “สร้างครอบครัวแห่งความรักและเมตตา”       ได้ที่  โทร.(034) 258-270 
                วันที่ 12-14 กรกฎาคม  (เข้าที่พัก เย็นวันที่ 11)

         ครั้งที่ 36   “การสร้างสมดุลกาย-ใจ”
                         วันที่ 5-7 ธันวาคม   (เข้าที่พัก เย็นวันที่ 4)พุทธสาวิกาถวายกองทานและสวดมนต์ พุทธสาวิกาถ่ายรูปร่วมกันในกลุ่ม
              
       
เป็นโครงการอบรมสตรีชาวพุทธ ไม่จำกัดอายุ ในช่วงวันหยุด 3 วัน จัดปีละ 3 ครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานความรู้ทางพุทธศาสนา สร้างความสมดุลระหว่างกายกับจิต มีกิจกรรมการสวดมนต์ ทำวัตร ฝึกสมาธิ ฝึกโยคะ ฝึกชี่กง ฝึกสมดุล และการอุทิศเวลาและแรงกายเป็นการถวายทาน และฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม ให้ความรู้ในด้านสตรีและพุทธศาสนา
      
  สนใจติดต่อสบถามรายละเอียดที่ (034) 258270 วัตรทรงธรรมกัลยาณี ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมือง จ. นครปฐมสามเณรีธัมมนันทา  จัดพิธีบวชพุทธสาวิกาภายในสวนสมใจนึก

วันอาทิตย์ วันพระวันสำคัญ อบรมพุทธสาวิกา อบรมยุวพุทธสาวิกา การบวชภิษุณี หลักสูตรพุทธศาสนา บ้านพักใจ
สถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  chatsumarn@hotmail.com