For English Click Here

เข้าสู่เว็บ ภาษาไทย คลิกที่นี่


ขอเรียนเชิญสาธุชน ผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมเดินทางกับหลวงแม่ธัมมนันทา ในการศึกษา “ ประวัติศาสตร์ 380 ปี บันทึกเกี่ยวกับภิกษุณีสงฆ์ในแผ่นดินสยาม “
พร้อมนำชม 9 วัดคู่บ้านเมือง และร่วมกราบพระ 5 วัด อธิษฐานขอพรบารมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อความเป็นสิริมงคลในการประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์ไทย
ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556 (รับจำนวนจำกัด)