กำหนดการถวายเพลิง
พระมหาโพธิธรรมาจารย์วงศ์ศากยะ 
ภิกษุณีโพธิสัตต์วรมัย กบิลสิงห์

วัน อาทิตย์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2546

ณ วัตรทรงธรรมกัลยาณี
และเมรุวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
อ.เมือง จ.นครปฐม
 

กำหนดการถวายเพลิง
พระมหาโพธิธรรมาจารย์วงศ์ศากยะ ภิกษุณีโพธิสัตต์ วรมัย กบิลสิงห์


วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2546
ณ วัตรทรงธรรมกัลยาณี

เวลา 10.30 น.

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
ถวายภัตตาหารเพล
สวด มาติกา-บังสุกุล
เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม

วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2546
ณ วัตรทรงธรรมกัลยาณี
และเมรุวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

เวลา 08.30 น.

ตั้งกระบวนเตรียมอัญเชิญฯ
เวลา 09.00 น. อัญเชิญหลวงย่าออกจากวัตรทรงธรรมกัลยาณี
สู่เมรุวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร
เวลา 09.30 น. เข้ากระบวนเวียนเมรุ 3 รอบ
แล้วอัญเชิญท่านขึ้นเหนือจิตกาธาน
เวลา 10.30 น. คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์
และขอเรียนเชิญร่วมรับประทานอาหาร
เวลา 14.00 น. ตัวแทนคณะศิษย์กล่าวรำลึกถึงพระคุณของหลวงย่า
เวลา 14.30 น. ทำพิธีทอดผ้าบังสุกุล
เวลา 14.49 น. คณะสงฆ์ ท่านผู้มีเกียรติ และลูกหลานขึ้นถวายเพลิง
เวลา 15.00 น. เสร็จพิธี


จึงขอนิมนต์ กราบเรียนเชิญ และเรียนเชิญ ท่านที่เคารพรักและนับถือ
มาร่วมทำพิธี ตามกำหนดเวลาดังกล่าว


การแต่งกาย : แนะนำสีขาว


คณะศิษย์วัตรทรงธรรมกัลยาณี
จ.นครปฐม   โทร. 034-258 270
แผนที่ไปวัตร


 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : chatsumarn@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.