Thaimisc.com - Please Ctrl+DBookmark Now!

WEB BOARD


ต้องคนมีเงินหรือเปล่า
ทำไมวัดบางวัด ก่อนเราจะเข้าปฏิบัติธรรม รับศึลแปด ทำไมต้องให้ซองมาใส่เงินก่อน บอกว่าเป็นการชำระหนี้สงฆ์ อย่างนี้ถ้าคนไม่มีเงิน ควรทำอย่างไร
โดยคุณ : สงสัย - [ 2 ก.ค. 2004 , 17:10:19 น. ]

ตอบ
ไปปฏิบัติธรรมที่วัดอื่นที่ไม่ต้องใช้เงินก็ได้ค่ะ และที่ถูกต้องแล้ว ญาติโยมไม่ควรถวายเงินให้พระนะคะ พอพระมีเงินมากแล้ว จะเป็นอันตรายต่อท่าน มีโจรมาปล้นบ้าง ถูกโกงบ้าง ถูกผู้หญิงหลอกเอาเงินไปใช้บ้าง ถ้าจะทำบุญ ก็ควรอุปัฏฐากดูแลถวายอาหารสม่ำเสมอ ถ้าท่านอาพาธก็พาท่านไปรักษาพยาบาล ได้อานิสงส์กว่าถวายเงินมากเลยค่ะ
โดยคุณ : siu-lan - [ 16 ก.ค. 2004 , 16:31:10 น.]

ตอบ
เห็นด้วยกับคุณ siu-lan นะคะ เพราะนั่นก็เป็นพุทธพาณิชย์แล้วล่ะค่ะ มันไม่ใช่หนทางแห่งผู้เป็นสมณะควรกระทำนะคะ อีกอย่างมันจะเป็นหนทางขัดขวางการหลุดพ้นนะคะว่ามั้ยคะ
โดยคุณ : gookterak - [ 26 ส.ค. 2004 , 03:20:39 น.]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....