Thaimisc.com - Please Ctrl+DBookmark Now!

WEB BOARD


เทศน์
อยากทราบว่าในพระพุทธศาสนามีการเทศน์ทั้งหมดกี่ประเภท อะไรบ้าง
ถ้าช่วยตอบจะเป็นพระคุณมาก
โดยคุณ : ต้องเอาไปทำรายงาน - [ 19 มิ.ย. 2004 , 16:29:45 น. ]

ตอบ
จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมของท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎก เทศนามี ๒ แบบ คือ บุคคลาธิษฐาน (เทศนาโดยยกคนขึ้นอ้าง เป็นหลักฐานในการอธิบาย) กับธรรมาธิษฐาน (เทศนาโดยอ้างธรรม หรือยกสภาวะขึ้นอธิบาย) หรืออาจจะแบ่งอีกแบบหนึ่งเป็น ๒ แบบเหมือนกัน คือ สมมติเทศนาและปรมัตถเทศนา นอกจากนี้ยังอาจแบ่งเป็น ๔ แบบเรียกว่าเทศนาวิธีมี ๔ วิธี คือ ชี้แจงให้เห็นชัด ชวนใจให้อยากรับไปปฏิบัติ เร้าใจให้อาจหาญ และบำรุงจิตใจให้ร่าเริง รายละเอียดคงต้องหาพจนานุกรมของท่านเจ้าคุณอ่านนะคะ ในห้องสมุดโรงเรียนน่าจะมี หรือจะไปค้นในห้องสมุดมหาวิทยาลัยก็ได้ค่ะ ขออภัยที่บอกช้าไปหน่อย เพิ่งเปิดเว็บเจอค่ะ
โดยคุณ : siu-lan - [ 16 ก.ค. 2004 , 16:21:17 น.]

ตอบ
อยากทราบว่าการนิมนต์พระไปเทศน์มีขั้นตอนการปฏิบัติอยางไร
โดยคุณ : มา - [ 12 ส.ค. 2004 , 15:27:06 น.]

ตอบ
ขั้นตอนคือไปหาพระท่านที่วัด นิมนต์(เชิญ)ท่าน วันไหนกี่โมงอะไรก็ว่าไป ถ้าท่านรับนิมนต์ ควรแจ้งท่านในรายละเอียดด้วยว่าจะไปรับท่านที่วัดหรือว่าจะให้ท่านเดินทางไปเทศน์เอง หรือจะยังไง และท่านจะฉันเช้า ฉันเพล คุณก็น่าจะเตรียมไว้นะคะ เดี๋ยวท่านต้องกลับวัดไปทั้งๆหิวๆก็ไม่สมควร
โดยคุณ : โยทะกา - [ 27 ต.ค. 2004 , 04:25:41 น.]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....