Thaimisc.com - Please Ctrl+DBookmark Now!

WEB BOARD


ภิกษุณีทำให้พระพุทธศาสนาอยู่ไม่นาน?
โคตมีสูตร ในพระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย
"ดูก่อนอานนท์ หากมาตุคาม (สตรี) จักไม่ได้ออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว พรหมจรรย์ก็ยังจะตั้งอยู่ได้นาน สัทธรรมพึงดำรงอยู่ได้ ๑,๐๐๐ ปี แต่เพราะมาตุคามออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว พรหมจรรย์จะไม่ตั้งอยู่นาน ทั้งสัทธรรมก็จักดำรงอยู่เพียง ๕๐๐ ปี "
“.....ดูก่อนอานนท์ ตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ที่มีหญิงมากชายน้อย ตระกูลนั้นถูกพวกโจรกำจัดง่าย แม้ฉันใด มาตุคามได้ออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยใด พรหมจรรย์ในธรรมวินัยนั้น จักไม่ตั้งอยู่นานฉันนั้นเหมือนกัน อนึ่ง ขยอกลงในนาข้าวที่สมบูรณ์ นาข้าวนั้นย่อมตั้งอยู่นาน เพลี้ยลงในไร่อ้อยที่สมบูรณ์ ไร่อ้อยนั้นย่อมตั้งอยู่นาน แม้ฉันใด มาตุคามได้ออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยใด พรหมจรรย์ในธรรมวินัยนั้น ย่อมไม่ตั้งอยู่นาน ฉันนั้นเหมือนกัน"

ในเมื่อ บวชแล้วเป็นภิกษุณีแล้ว จะส่งผลให้พระพุทธศาสนาอยู่ได้ไม่นานคืออยู่ได้เพียงกึ่งเดียวของพระพุทธศาสนาที่ไม่มีภิกษุณี แล้ว พวกที่เรียกร้องจะบวชเป็นภิกษุณีเพื่อบั่นทอนอายุของพระพุทธศาสนาหรือ
โดยคุณ : พุทธสาวก - [ 4 มิ.ย. 2004 , 09:44:33 น. ]

ตอบ
เชื่อว่าเมื่อเราเข้าใจแก่นพระพุทธศาสนา ความสงสัยและคำถามแบบนี้คงจะไม่เกิด
โดยคุณ : พุทธสาวิกา - [ 5 มิ.ย. 2004 , 22:26:49 น.]

ตอบ
ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด มนุษย์ทุกคนทำความดีได้ทั้งนั้น ขอให้เปิดใจให้กว้างหน่อย สำหรับการมี ภิกษุณี ดิฉันขอสนับสนุน
โดยคุณ : Rain - [ 7 มิ.ย. 2004 , 09:55:48 น.]

ตอบ
คุณพุทธสาวกตีความผิดและเข้าใจหลักธรรมไม่ตรงกับผม รวมทั้งไม่เข้าใจน้ำพระทัยพระพุทธองค์ การมีภิกษุณีในร่มกาสาวพัสตร์นั้น พระพุทธองค์ไม่ได้ว่าพุทธศาสนาจะเสื่อมเร็ว แต่การประพฤติปฏิบัติของผู้คน(สัทธรรม พรหมจรรย์)ต่างหากที่จะเสื่อม ดังการยกเรื่องเปรียบเทียบอันแสดงถึงพระมหากรุณาด้วย การทรงบวชและให้บวชผู้หญิงได้ ไม่ใช่พระองค์ทรงจำใจ หากพระองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับพระศาสนา ที่จะให้สตรีผู้บวชต้องเตรียมจิตใจให้ถึงพร้อม เป็นพุทธบุตรที่ดีเพื่อสืบทอดพระศาสนาได้ตามพระมติ ทั้งนี้ พระองค์ทรงยกย่องความเสมอภาคอย่างสมบูรณ์ และทรงปฏิเสธความเหลื่อมล้ำอย่างกล้าหาญ ให้เราได้ใคร่ครวญ
โดยคุณ : หรินทร์ - [ 22 มิ.ย. 2004 , 00:11:03 น.]

ตอบ
ไม่เห็นด้วยกับกระทู้นี้ สตรีทีทั้งใจคือตั้งจิตที่จะรื้อฟื้น ภิกษุณี ขึ้นมาเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและยังความบริบูรณ์แก่พุทธบริษัท 4 ให้ครบถ้วน
โดยคุณ : เต่าน้อย - [ 24 มิ.ย. 2004 , 20:09:31 น.]

ตอบ
โลกก็เสื่อมโทรมไปตามสภาพ การกระทำที่จะให้ผลที่ดีหรือเสื่อมก็ต้องรอกันนานหน่อย จะดีหรือไม่ดีไม่มีใครบอกได้หรอก ขอบอกแต่ว่าความหวังดีอาจเป็นผลร้ายในภายหลัง หรือความหวังร้ายอาจกลายเป็นผลดีได้
โดยคุณ : BME - [ 10 ก.ค. 2004 , 14:36:40 น.]

ตอบ
การที่จะมีภิกษุณีในเมืองไทยนั้น
จะต้องพิจารณาให้ดี....
เรามีกฎมหาเถรสมาคม
เรามีประมุขสงฆ์
บ้านมีกฎบ้าน
พระมีกฎพระ เอามาปนเปกันไม่ได้
ต้องแยกแยะ
อย่าเอาสิทธิมนุษยชนที่มนุษย์ในยุคนี้มาเป็นบรรทัดฐานในการเรียกร้อง สิทธิๆ นั้น นี้ๆ
ดดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องดีงามหรือผลร้ายเสียอื่น..ขอให้พิจารณา
ทำหรือ..?? ต้องบวชเป็นภิกษุณีเท่านั้นหรือจึงจะบรรลุธรรมได้...
การห่มขาวนุ่งขาว มันบรรลุไม่ได้หรือ
ธรรมของพระพุทธองค์นนั้น มุ่งพัฒนาจิตเป็นหลัก มิใช่รูปแบบหรือโลดก้ภาพนอก...
ช่างไร้สาระ...ระวังเหอะ..วุ่นๆ มากบาปจะกินหัวเอา
...จะพิจารณาจากกรณีของ สว.คนดัง ท่านหนึ่งที่พยายามเรียกๆ สิทธิๆ นู้นๆ นี่ๆ จนถลำลึกไปก้าวก่ายวัฒนธรรมความเชื่อประเพรีของคนอื่นๆๆๆ
พิจารณาเอาเองเถอะ ท่าน...
โดยคุณ : มหาเวช - [ 3 ส.ค. 2004 , 10:11:53 น.]

ตอบ
ทำไมเราไม่หนับสนุนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบล่ะคะ ผู้ใดกระทำดีกระทำในสิ่งที่ควร เราก็ควรสนับสนุนนะคะ ไม่ได้เป็นการเรียกร้องสิทธิสตรีอะไรหรอกค่ะ แต่แม้แต่พุทธองค์ยังทรงบอกไว้ว่าไม่ว่าเพศใดก็สามารถบรรลุธรรมได้เช่นกันไม่ใช่หรือคะ อีกอย่างมันก็ไม่ใช่แค่การบวชเท่านั้นหรอกค่ะที่จะทำให้บรรลุธรรม การนุ่งขาวห่มขาว หรือว่าการเป็นฆารวาสก็บรรลุธรรมได้ แต่หากบวชได้ถือปฏิบัติได้ มันจะไม่ดีกว่าหรือคะ เราน่าจะมาสนับสนุนกันมากกว่านะคะ เปิดใจให้กว้างหน่อยเถอะค่ะ เพราะคุณก็เกิดมาจากมาตุคามมิใช่หรือ
โดยคุณ : gookterak - [ 26 ส.ค. 2004 , 03:28:04 น.]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....