Thaimisc.com - Please Ctrl+DBookmark Now!

WEB BOARD


ชาวบ้านควรช่วยกันอนุเคราะห์พระพุทธศาสนา
ชาวบ้านควรช่วยกันอนุเคราะห์พระพุทธศาสนาโดยถือธรรมที่เรียกว่าอุบาสกธรรม ๗ (ธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญของอุบาสก)

อุบาสกธรรม ๗ ธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญของอุบาสก มี
๑. ไม่ขาดการเยี่ยมเยือนพบปะพระภิกษุ
๒. ไม่ละเลยการฟังธรรม
๓. ศึกษาในอธิศีล
๔. มากด้วยความเลื่อมใสในภิกษุทั้งหลาย ทั้งที่เป็นเถระ นวกะ และปูนกลาง
๕. ไม่ฟังธรรมด้วยตั้งใจจะคอยเพ่งโทษติเตียน
๖. ไม่แสวงหาทักขิไณย์ภายนอกหลักคำสอนนี้ อันเป็นเหตุให้หลงทาง
๗. กระทำความสนับสนุนในพระศาสนานี้เป็นเบื้องต้น คือ ขวนขวายในการอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา
องฺ.สตฺตก.๒๓/๒๗,๒๘/๒๖,๒๗.
โดยคุณ : วัส - [ 21 ต.ค. 2003 , 16:42:21 น. ]

ตอบ
มีเรื่องอุบาสกธรรม 7 อีกมั๊ยคะ
โดยคุณ : yahooooooo!!! - [ 7 มิ.ย. 2004 , 17:25:57 น.]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....