Thaimisc.com - Please Ctrl+DBookmark Now!

WEB BOARD


อะไรหนอเสพกินไม่รู้จักอิ่ม
ปัญหา ของอะไรบ้าง ที่มนุษย์เสพแล้วไม่รู้จักอิ่ม ไม่รู้จักพอ

พุทธดำรัสตอบ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ความอิ่มในการเสพสิ่ง ๓ อย่าง
ไม่มี ๓ อย่างเป็นไฉน คือ
ในการเสพความหลับ ๑
ในการดื่มสุราและเมรัย ๑
ในการเสพเมถุนธรรม ๑
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ความอิ่มในการเสพสิ่ง ๓ อย่างนี้แล ไม่มี ฯ”

อติตตสูตร ติ. อํ. (๕๔๘)
โดยคุณ : วัส - [ 23 ก.ย. 2003 , 16:22:35 น. ]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....