Thaimisc.com - Please Ctrl+DBookmark Now!

WEB BOARD


รู้ธรรมแต่ยังไม่ปฎิบัติจะได้ถึงธรรมหามีไม่
การมีปัญญาแค่เข้าไปรู้ถึงความเกิดความดับตามหลักแต่ยังไม่ปฎิบัติเข้าไปถึงหาสิ้นภพสิ้นชาติไม่
พระนารทะตอบ
“ ท่านผู้มีอายุ
ข้อว่าภพดับเป็นนิพพาน
ผลเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง แต่ว่าผมไม่ใช่พระอรหันต์ขีณาสพ
ท่านผู้มีอายุเปรียบเหมือนบ่อน้ำในหนทางกันดาร
ที่บ่อนั้นไม่มีเชือก โพงจะตักน้ำก็ไม่มี
ลำดับนั้น
บุรุษถูกความร้อนแผดเผา
เหน็ดเหนื่อย หิวกระหายเดินมา
เขามองดูบ่อน้ำนั้นก็รู้ว่ามีน้ำ
แต่จะสัมผัสด้วยการไม่ได้ ฉันใด
ดูก่อนท่านผู้มีอายุ
ข้อว่าภพดับเป็นนิพพาน
ผมเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง แต่ว่าผมไม่ใช่พระอรหันต์ขีณาสพ
ฉันนั้นเหมือนกัน”

โกสัมพีสูตร นิ. สํ. (๒๗๔)
โดยคุณ : วัส - [ 23 ก.ย. 2003 , 09:16:53 น. ]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....