Thaimisc.com - Please Ctrl+DBookmark Now!

WEB BOARD


พระพุทธศาสนาจะเจริญหรือเสื่อม
พระพุทธศาสนาจะเจริญหรือเสื่อมขึ้นอยู่กับพุทธบริษัท4
ข้อความข้างบนภาพนี้สมจริง
เมื่อพุทธบริษัท 4 ไม่ปฎิบัติตามธรรมวินัย ก็ถึงซึ่งความเสื่อม
โดยคุณ : วัส - [ 19 ก.ย. 2003 , 08:33:38 น. ]

ตอบ
ถูกต้องนะครับ ในเมื่อเรามีพุทธบริษัท 4 ครบแล้ว แล้วเราจะช้าอยู่ใย มันเร่งสร้างความดีเชิญหมู่ญาติ มิตรสหาย ร่วมกันจรรโลงพระพุทธศาสนานะครับ
โดยคุณ : เต่าน้อย - [ 20 ก.ย. 2003 , 12:08:32 น.]

ตอบ
ถ้าประสงค์จรรโลงพระพุทธศาสนา
พึ่งระลึกถึงหลักธรรมให้มาก
บางครั้งคิดว่าการทำความดีของเรานั้นดีแล้ว
เช่นคิดว่าสอนดีสอนถูกแต่เอาความคิดของตนหรือ
อาจารย์ตนมาสอนโดยไม่นำหลักฐานหรือหลักธรรม
มากล่าวหรือแม้การแสดงธรรมก็อาจจะผิดหรือไม่ถูกต้องโดยคิดไม่ถึง
อย่าลืมกันว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นด้วยญาณแห่งสัพพัญญู ไม่ได้เกิดจากคิดเอาตรึกเอา
การทำดีอาจจะคิดว่าตัวเองทำดีแล้ว
แต่การทำดีนั้นอาจจะเป็นการทำไม่ดีตามหลักธรรม
ศาสนาอื่นเขาฆ่าสัตว์เพื่อมากินนั้นไม่บาปถือว่าดี
หรือในศาสนาพุทธเอง สอนหลักปฎิบัติตามอาจารย์โดยไม่มีในหลักฐานตามพระไตรปิฎก โดยถือว่า
หลักปฎิบัติความรู้หรือความคิดอาจารย์เราถือว่าดี
นี้ละครับ ความคิดที่ว่าดี แต่อาจไม่ดีจริง อาจจะเป็นการทำลายทั้งเองและทำลายผู้อื่น
การจะเร่งสร้างความดี ต้องรู้ จึงจะเรียกว่า
ช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนา
โดยคุณ : วัส - [ 23 ก.ย. 2003 , 08:35:24 น.]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....