Thaimisc.com - Please Ctrl+DBookmark Now!

WEB BOARD


ความเป็นไปได้ของภิกษุณีในประเทศไทยไทย
อยากจะให้อธิบาย..ความเป็นไปได้ของภิกษุณีและสามเณรีในกระแสสังคมไทยว่าจะมีการยอมรับมากน้อยแค่ไหน ?
โดยคุณ : นักศึกษาปริญญาตรี - [ 11 ก.พ. 2003 , 09:27:10 น. ]

ตอบ
เรื่องภิกษุณี เป็นเรื่อง mission possible
ขึ้นแยู่กับความรู้ ความเข้าใจของเราในพระพุทธสาสนา จับประเด็นให้ได้ว่า โดยหลักการ การบวชภิกษุณี เป็นสิ่งที่ดี ถูกต้อง พระพุทธเจ้าเป็นผู้ประดิษฐานสถาบันนี้ไว้ให้เรา เรามีหน้าที่สืบสานต่อให้คงอยู่ เพื่อให้พระศาสนามั่นคงยั่งยืน นั่นเป็นพระประสงค์ เมื่อเราเห็นพ้องโดยหลักการแล้วรายละเอียดในเรื่องทำอย่างไรจะให้เกิดขึ้นเป็นเรื่องทางเทคนิค เรามักนิยมพูดว่าสังคมไม่ยอมรับ สังคมคือใคร รูปธรรมของสังคมคือ ตัวคุณนั่นแหละ ถ้าคุณเข้าใจถูกต้อง คุณก็สามารถสื่องความรู้ที่ถูกต้องต่อๆไป เป็นกุศลกรรม ถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดก็มีเอกสารให้อ่านมาก ติดต่อเข้ามาได้

โดยคุณ : dhammananda - [ 12 ก.พ. 2003 , 07:12:15 น.]

ตอบ
ไม่ทราบว่าจะเข้าใจผิดหรือเปล่าในสมัยพุทธเจ้า ภิกษุณีก็หมดไปแล้ว และหมดไปร่วม 2000 ปีแล้ว เราเองยังมีอัตตาอยู่ จึงรู้สึกว่า การจะบวชก็ดีไม่บวชก็ดีการปฎิบัติชอบไม่จำเป็นต้องมาแสดงต้วนี่ครับ ว่าฉันบวชแล้ว ทุกๆอย่างอยู่ที่ใจไม่ใช่เหรอครับ มี ทาน มี ศีล ภาวนา ตั้งมั่นอยู่ตามคำสอนของพุทธศาสนาก็มีโอกาสบรรลุได้ไม่ใช่หรือครับ
โดยคุณ : หลงทาง - [ 10 มี.ค. 2003 , 15:11:34 น.]

ตอบ
ไปอยู่ที่ไหนมาล่ะสูเจ้า ภิกษุณีเดินกันให้จีวรปลิวอยู่ทั่วโลก ทั้งไต้หวัน ศรีลังกา อินเดีย อเมริกา ฯลฯ ไม่แสดงตัวแล้วใครเขาจะรู้ล่ะ พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วยังทรงมี "พระเมตตา" กลับมา"แสดงองค์โปรดสัตว์" ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฎ ขอ"ทางเลือก" สำหรับสตรอีกครึ่งค่อนโลกหน่อยสิคะ ทางเลือกเก่า ๆ ไม่ถูกจริตเลย บางรูปก็ "ละอัตตา" ปลีกวิเวก ปลีกองค์ห่างไกลสัตว์ผู้ยากไร้เหลือเกิน บางรูปก็มีแต่ญาติโยมเพศเดียวกันใกล้ชิด จนสีกาอย่างเราได้แต่แค่"เกาะชายผ้าเหลือง" ไม่ได้ห่มเองเสียที ถ้าพี่ท่าน "ละอัตตา" แล้ว ก็ขอทางเลือกให้น้องหน่อยนะคะ
โดยคุณ : คุณนายฝรั่งเศส - [ 16 เม.ย. 2003 , 10:50:23 น.]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....