Thaimisc.com - Please Ctrl+DBookmark Now!

WEB BOARD


แนวทางพระโพธิสัตต์
อ่านพบแนวทางการปฏิบัติของวัตรแล้วงงๆๆค่ะว่าเป็นสายพระโพธิสัตต์ ถือเป็นพุทธแบบเถรวาทด้วยหรือเปล่าค่ะ...แล้วต้องมีการสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิมมั้ย...
โดยคุณ : น้องนุ่น - [ 17 ม.ค. 2003 , 21:03:30 น. ]

ตอบ
การนับถือศีลโพธิสัตต์นั้นเป็นการปฏิบัติธรรมที่มีความมุ่งมั่นจะช่วยสรรพสัตว์ทั้งปวง ซึ่งมีส่วนคล้ายกับ Buddhist engagement ที่พระสงฆ์สายปฏิบัติและนักวิชาการหลายท่านสนับสนุนอยู่ จึงไม่ติดยึดกับการเป็นนิกายเถรวาทหรือมหายานค่ะ เพราะเป็นแนวทางปฏิบัติที่มุ่งสร้างความรัก ความเมตตา และความหลุดพ้นให้กับสังคม (ไม่ใช่หลุดพ้นเฉพาะตน) ที่วัตรฯ ไม่ได้มีบทสวดเจ้าแม่กวนอิมค่ะ แต่เรามีบทสวดพระเถรีชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งทุกท่านเป็นพระอรหันตเถรีในสมัยของพระพุทธองค์
ถ้าสนใจเรื่องโพธิสัตต์ ไปฟังการบรรยายของท่านสามเณรีธัมมนันทา ที่ม. ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 วันอังคารที่ 21 นี้ (ช่วงเช้า) นะคะ สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเป็นองค์ประธานในงานค่ะ
โดยคุณ : วิลาสินี - [ 20 ม.ค. 2003 , 07:59:46 น.]

ตอบ
ขอโทษด้วยที่สมเด็จพระเทพไม่ได้เสด็จค่ะ หลวงแม่เองตกข่าวไป โครงการจีนศึกษา ม.ธรรมศาสตร์เป็นเจ้าของงาน น่าจะมีการจัดพิมพฺ์การสัมมนา เนื้อหาดีมาก ท่านวิทยากรให้ความรู้น่าสนใจมากค่ะ
โดยคุณ : dhammananda - [ 21 ม.ค. 2003 , 16:40:47 น.]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....