Thaimisc.com - Please Ctrl+DBookmark Now!

WEB BOARD


การบวชภิกษุณี
จากการบวชภิกษุณีในขณะนี้ แม้ว่าในประเทศไต้หวัน และประเทศศรีลังกา จะมีพระวินัยเหมือนกัน แต่ในด้านการบวชและศีลที่มีเพิ่มเติมในศีลโพธิสัตย์นั้น อยากทราบว่าขั้นตอนการบวชนั้นแตกต่างกันอย่างไร และอยากทราบว่าจะหาข้อมูลหรือหนังสือได้ที่ไหนอย่างไร ขอเรียนถามหลวงแม่ด้วย ขอบคุณมากค่ะ
โดยคุณ : นักศึกษา - [ 17 ม.ค. 2003 , 09:57:49 น. ]

ตอบ
สำหรับการบวชของศรีลังกานั้นขั้นตอนการบวชทั้งสามเณรและภิกษุณีคล้ายกับทางเมืองไทยที่เราคุ้นเคยกันมากค่ะ แต่สำหรับไต้หวันในการบวชของเขาใช้เวลาทั้งสิ้น ๓๒ วัน บวชเณร ๑๐ วัน บวชพระ ๑๐ วัน และโพธิสัตต์อีก ๑๐ วัน หมายถึงต้องมีการอบรมสั่งสอน ฝึกฝนมาทีละขั้น จคงเป็นพิธีใหญ่ และใช้เวลานาน ขอบคุณที่ถามมา จะพยายามเขียนเป็นบทความให้อ่านค่ะ
โดยคุณ : dhammananda - [ 21 ม.ค. 2003 , 16:37:47 น.]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....