Thaimisc.com - Please Ctrl+DBookmark Now!

WEB BOARD


ข่าวภิกษุณีกับสว.
ผมเห็นข่าวเล็กๆในไทยรัฐเรื่อง สว. กับภิกษุณี เรื่องเป็นยังไงมายังไงครับ มีการเสนอกฎหมายเรื่องการบวชแล้วหรือครับ...แล้วผ่านหรือยัง..ผมจะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้ที่ไหนครับ...ชาติชาย
โดยคุณ : ทนายน้อย - [ 6 ม.ค. 2003 , 21:32:19 น. ]

ตอบ
เจริญพร
สว.ระเบียบรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมาการที่พิจารณาเรื่องนี้น่าจะมีข้อมูลละเอียดที่สุด ตามที่ทราบที่ประชุมสว.สนใจเรื่องภิกษุณีเห็นว่าเป็นโอก่าสที่ผู้หญิงจะได้เข้ามารับใช้พระศาสนา ช่วยบ้านเมืองแก้ปัญหาสังคม จึงจัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นชุดหนึ่งเพื่อรวบรวมข้อมมูล คณะอนุกรรมการได้เชิญทั้งผู้ที่เห็นด้วยและขัดแย้งมาให้ปากคำทุกวันพุธต่อเนื่องกันมา ๔ เดือน ตอนนี้ได้ข้อสรุปดังปรากฏในข่าวไทยรัฐที่คุณโยมเห็น คุณวิษณุ เครืองงามตอบประทู้นี้ในสภาใช้เวลานานถึง ๕๐ นาที โดยสาระ ไม่มีข้อขัดข้องในแง่ของกฎหมายและเป็นสิทธิที่จะทำได้ แต่เรื่องจะให้คณะสงฆ์ยอมรับหรือไม่ก็จะได้จัดส่งเข้าไปให้คณะสงฆ์พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ปัญหาก็คือ คณะสงฆ์ไทยไม่มีข้อมูลเพียงพอ จะอ้างอิงเฉพาะจากพระไตรปิฏกเป็นไปไม่ได้ เพราะกรณีการสืบสายนั้นต้องใช้ข้อมูลจากหนังสือภาษาอังกฤษ จึงต้องใช้การตั้งคณะทำงานจากมหามกุฏและมหาจุฬาเข้ามาประกอบ การธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมคงต้องอาศัยว่าคณะสงฆ์ที่พิจารณาต้องเป็นผู้ปฏิบัติทางจิตขั้นสูงที่จะไม่ปล่อยให้ถูกครอบงำโดยอคติที่ฝั่งรากมาในประเพณีความเชื่อ ภาษานักวิชาการเรียกตรงนี้ว่ามายาคติ ทำอย่างไรที่เราจะช่วยกันเผยให้เห็นความงามของพุทธศาสนาที่ก้าวพ้นการกีดกันทางสีผิว เชื้อชาติ วรรณะ และเพศ คุณโยมมีฐานความเข้าใจทางกฏหมายน่าจะช่วยคลี่คลายได้ ถ้าทีที่อยู่ของคุณโยม เราก็ยินดีจะจัดส่งหนังสือที่เป็นข้อมมูลช่วยการพิจารณามาให้อ่านค่ะ หรือติดต่อที่ร้านหนังสือของเรา ๐๓๔ ๒๕๘ ๒๗๐
โดยคุณ : dhammananda - [ 7 ม.ค. 2003 , 07:26:42 น.]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....