Thaimisc.com - Please Ctrl+DBookmark Now!

WEB BOARD


การบวชภิกษุณี
ขณะนี้ทางวัตรมีภิกษุณีจำนวนกี่รูปแล้ว..แล้วได้รับการต้อนรับจากคนใกล้วัตรมากน้อยแค่ไหน..ทางวัตรมีกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดบวชผุ้หญิงหรือไม่
โดยคุณ : หญิงไทย - [ 14 ต.ค. 2002 , 09:22:59 น. ]

ตอบ
จำวนวน 1 รูป ครับ
โดยคุณ : เต่าน้อย - [ 16 ต.ค. 2002 , 15:31:11 น.]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....