บวชลูกสาวเพื่อพ่อ
10 ธันวาคม 2547

โครงการปฏิบัติธรรมรักษาศีล  8 เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พ่อของแผ่นดินและบิดาผู้ให้กำเหนิด
ในการอบรมพุทธสาวิกาครั้งที่  39  ด่วน!!


 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : chatsumarn@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.