ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม ยินดีต้อนรับค่ะ

>>>?อ่านรายละเอียด ประวัติ เป้าหมาย และกิจกรรมวัตร <<<

ติดต่อหลวงแม่ธัมมนันทาได้โดยตรงที่? dhammananda9d@gmail.com
มูลนิธิพุทธสาวิกา


ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: dhammananda9d@gmail.com
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549