ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม ยินดีต้อนรับค่ะ

>>>?อ่านรายละเอียด ประวัติ เป้าหมาย และกิจกรรมวัตร <<<

ติดต่อหลวงแม่ธัมมนันทาได้โดยตรงที่? [email protected]
เกี่ยวกับภิกษุณี
ข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม
http://www.thaibhikkhunis.org/old/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=5&Itemid=21
 


ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: [email protected]
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549