การบรรพชาและอุปสมบทเป็นสามเณรีและภิกษุณี

 

การบรรพชาและอุปสมบทเป็นสามเณรีและภิกษุณี

 

มีผู้สนใจการบวช และติดต่อเข้ามาโดยตรงเป็นจำนวนมากพอสมควร ขอเรียนให้ทราบพร้อมกันทีเดียวเลยว่า สำหรับสตรีนั้น ไม่สามารถบวชโดยตรงเป็นภิกษุณีได้ทันที  มีขั้นตอน คือ บรรพชาเป็นสามเณรีก่อนอย่างน้อย ๒ ปี ในช่วงเวลาดังกล่าว ควรอยู่กับอาจารย์ภิกษุณีผู้ใหญ่ให้ท่านอบรมสั่งสอน

 

สำหรับการบรรพชาเป็นสามเณรี  ๙ วัน  ที่วัตรทรงธรรมฯจัดให้เป็นประจำ ทุกวันที่ ๖ เมษายน และ ๕ ธันวาคม ติดต่อขอใบสมัครได้ที่ ๐๓๔ ๒๕๘๒๗๐

 

ในช่วง ๒ ปีนี้ จะมีการประกาศสิกขมานา คือเป็นสามเณรีเข้มข้น ได้รับการรับรองจากภิกษุณีสงฆ์และภิกษุสงฆ์ ปฏิบัติต่อเนื่องกัน ๒ พรรษา

จากนั้น ปวัตตินี คือภิกษุณีผู้เป็นอาจารย์จะจัดการขออุปสมบทให้เป็นภิกษุณี  ในประเทศไทยยังทำไม่ได้ (๒๕๖๑) การอุปสมบทภิกษุณีที่ถูกต้องจึงต้องอาศัยศรีลังกา หรืออินเดีย

 

ภิกษุไทยหากจัดการอุปสมบทให้ก็จะผิดพระราชบัญญัติ ซึ่งเป็นกฏหมายที่ควบคุมสงฆ์อยู่เราจึงไม่จัดการอุปสมบทในประเทศไทย

สำหรับสามเณรีที่มีสังกัด บรรพชามาครบ ๒ พรรษา ขอให้ภิกษุณีผู้เป็นอาจารย์จัดการส่งไปรับการอุปสมบทได้ ใกล้สุด คือวันที่ ๒๙ มกราคา ๒๕๖๒ ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย

 

ติดต่อขอใบสมัครได้ที่ ๐๓๔ ๒๕๘๒๗๐

 
ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: dhammananda9d@gmail.com
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549