จดหมายข่าว พุทธสาวิกา

 

จดหมายข่าว พุทธสาวิกา

 

วัตถุประสงค์

๑.สนับสนุนการปฏิบัติธรรมเพื่อการดับทุกข์ของเพื่อนมนุษย์

๒.สนับสนุนให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบพระพุทธศาสนาในฐานะพุทธบริษัท ๔

๓.เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภิกษุณีสงฆ์ทั่วโลก

๔.ส่งข่าวสารความเคลื่อนไหวของสมาชิกมูลนิธิพุทธสาวิกา

 

สิทธิพิเศษสมาชิก

ได้ส่วนลดในการซื้อหนังสือของวัตร ๑๐%

 

ค่าสมัคร

สมาชิกสามัญ ๑๐๐ บาท ต่อปี/ ๔ เล่ม

สมาชิกตลอดชีพ ๑,๐๐๐ บาท

 

ดาวน์โหลดใบสมัครวารสารพุทธสาวิกา

 

 
ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: dhammananda9d@gmail.com
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549