ปฏิทินกิจกรรม

 

ตารางกิจกรรมที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี พ.ศ. ๒๕๖๐

 

๑๐-๑๓

กุมภาพันธ์

อบรมนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเดตัน โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา จำนวน ๒๘ คน

๖-๑๕

เมษายน

บรรพชาสามเณรี ๙ วัน ครั้งที่ ๑๘ คลิกอ่านรายละเอียด

๕-๗

พฤษภาคม

อบรมพุทธสาวิกา ครั้งที่ ๗๓ เทคนิคการตรึกนึกเห็น (visualization) คลิกอ่านรายละเอียด

๑-๒๘

มิถุนายน

อบรมพระวินัยแก่คณะสงฆ์นานาชาติ และสตรีชาวพุทธ (IMT) คลิกอ่านรายละเอียด

๘-๑๐

กรกฎาคม

อบรมพุทธสาวิกา ครั้งที่ ๗๔ ภาวะความเป็นผู้นำ คลิกอ่านรายละเอียด

กรกฎาคม

เข้าพรรษา

๑๒-๑๔

สิงหาคม

อบรมพุทธสาวิกา ครั้งที่ ๗๕ การพัฒนาจิตอาสา คลิกอ่านรายละเอียด

ตุลาคม

ออกพรรษา คณะสงฆ์ปวารณาออกพรรษา

๑๕

ตุลาคม

ทอดกฐิน

๒๔ ตุลาคม ต้อนรับคณะมังสวิรัตินานาชาติ
๕-๑๔ ธันวาคม บรรพชาสามเณรี ๙ วัน ครั้งที่ ๑๙ คลิกอ่านรายละเอียด

 

หมายเหตุ

ทุกวันอาทิตย์ และวันพระ มีพิธีสวดมนต์ถวายกองทานและฟังธรรมเป็นประจำ

นักศึกษา พนักงานบริษัท และผู้ที่สนใจสามารถนัดเข้ามาอบรมเป็นกลุ่มได้โดยติดต่อล่วงหน้า

 
ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: dhammananda9d@gmail.com
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549