จดหมายข่าว

 

จดหมายข่าว จากมติชนสุดสับดาห์ ฉบับประจำวันที่ 9-15 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ปีที่ 35 ฉบับที่ 1834

 


 
ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: [email protected]
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549