เรียนสมาธิกับหลวงแม่

 

 

หลวงแม่สอนสมาธิและออกกำลังกายชี่กง

ในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น.

สอบถามที่ประชาสัมพันธ์ก่อนได้ค่ะ โทร. ๐๓๔-๒๕๘๒๗๐

 

 

 
ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: dhammananda9d@gmail.com
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549