ข่าวประชาสัมพันธ์

วัตรทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอารามเรียนสมาธิกับหลวงแม่อาคารศูนย์การเรียนรู้เรื่องภิกษุณีสงฆ์
thaibhikkhunis.org
 
 
 
ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: [email protected]
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549