ปฏิทินกิจกรรม

 

ตารางกิจกรรมที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี พ.ศ. ๒๕๖๑

 

๒๙-๕

ม.ค. - ก.พ.

หลวงแม่เดินทางไปอินเดีย

๑-๒

เมษายน

หลวงแม่เดินทางไปบรรพชาสามเณรี ที่เกาะยอ จ.สงขลา

๖-๑๕

เมษายน

บรรพชาสามเณรี ๙ วัน ครั้งที่ ๒๐ คลิกอ่านรายละเอียด

๑๒-๑๔

พฤษภาคม

อบรมพุทธสาวิกา ครั้งที่ ๗๖ ทัศนคติเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน คลิกอ่านรายละเอียด

๑-๑๕

มิถุนายน

อบรมพระวินัยแก่คณะสงฆ์นานาชาติ และสตรีชาวพุทธ (IMT) คลิกอ่านรายละเอียด

๒๒-๒๔

มิถุนายน

หลวงแม่เดินทางไปเนปาล

๒๐

กรกฎาคม

สามเณรี ประกาศสิกขมานา

๑๑-๑๓

สิงหาคม

อบรมพุทธสาวิกา ครั้งที่ ๗๗ เทคนิคความสำเร็จของการทำงานเป็นทีม คลิกอ่านรายละเอียด

๑๔-๑๘

กันยายน

Asian Buddhism Connection (ABC) ครั้งที่ 3

๑๓-๑๕

ตุลาคม

อบรมพุทธสาวิกา ครั้งที่ ๗๘ การใช้ชีวิตให้เป็นสุขขึ้น คลิกอ่านรายละเอียด

พฤศจิกายน

ทอดกฐิน

๑๘-๒๔ พฤศจิกายน ทัวร์จีน
๕-๑๔ ธันวาคม บรรพชาสามเณรี ๙ วัน ครั้งที่ ๒๑ คลิกอ่านรายละเอียด

 

หมายเหตุ

ทุกวันอาทิตย์ และวันพระ มีพิธีสวดมนต์ถวายกองทานและฟังธรรมเป็นประจำ

นักศึกษา พนักงานบริษัท และผู้ที่สนใจสามารถนัดเข้ามาอบรมเป็นกลุ่มได้โดยติดต่อล่วงหน้า

 
ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: dhammananda9d@gmail.com
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549