ฉบับที่ 7 : ต.ค.-ธ.ค. 2546สมัครสมาชิก

    สายธารธรรม "ฉันเป็นทุเรียน"
   
ภิกญุณีในพุทธกาล "ยโสธราสังคยุต (4)"
   
มองเพื่อนบ้าน/เพื่อนบ้านมองไทย  "ภิกษุณีไทยในสายตาเพื่อนบ้าน"
  
  ธรรมวิถี "หนึ่งภิกษุณีผู้จากไป"
    กิจกรรม "จากลุมพินีสุ่กบิลพัสดุ์...เขาคิชกูฏ...คลีนิกของหมอชีวก...รถไฟเมืองแขก"
    บทความ
"อคติทางเพศในการเทศนาธรรม"
    ที่พักใจ
"12 วันอินเดีย วันเวลาที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิต โศก ซึ้ง น้ำตา ฮา ปิติ ฯลฯ"
    แบ่งบัน
"ความรู้คับพุง"
    ชุมชนชาววัตร
    ระหว่างไตรมาส 
    สวนอักษร
กลับหน้า   มูลนิธิพุทธสาวิกา

 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : dhammananda99@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.