ฉบับที่ 6 : ก.ค.-ก.ย. 2546สมัครสมาชิก

    สายธารธรรม "เมื่อพายุมาเยือน"
   
พระแม่น้านางมหาปชาบดี
   
ภิกญุณีในพุทธกาล "ยโสธราสังคยุต"
   
มองเพื่อนบ้าน/เพื่อนบ้านมองไทย  "ริชโชโคเซไก"
  
  ธรรมวิถี "พระคุณหลวงย่า"
    กิจกรรม "เยียวยาความเจ็บปวดด้วยสมาธิ"
    บทความ
"ความรู้แจ้งไม่มีเพศ"
    ที่พักใจ
"อยู่วัตร 10 วัน"
    มุมสุขภาพ
"อายุยืนหมื่นปี"
    แบ่งบัน
"เราได้อะไรจากทำงาน"
    ชุมชนชาววัตร
    ระหว่างไตรมาส
    สวนอักษร
กลับหน้า   มูลนิธิพุทธสาวิกา

 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : [email protected]
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.