พระภิกษุณีสงฆ์เวียนเทียนในเทศกาลมาฆะบูชา 13 ก.ค. 2546คณะภิกษุณีสงฆ์ ไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่เจดีย์ภูเขาทอง วัดสระเกศฯ (6 ส.ค. 2546)
พระภิกษุณีสงฆ์ร่วมฟังปาฎิโมกข์ทุกกึ่งเดือนตลอดพรรษาท่านเจ้าอาวาสวัดโฝกวางซัน สาขาประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะภิกษุณีสงฆ์นานาชาติ (6 ส.ค. 2546)12 ต.ค. 2546 พระอุปัชฌาย์กำลังเตรียมผ้าจีวรให้หลวงแม่ลงพินทุ ในงานถวายกฐินคณะภิกษุณีสงฆ์นานาชาติไปนมัสการภิกษุณี 53 รูป ที่วัดราชนัดดา 6 ส.ค. 2546
การเรียนพระวินัยร่วมกันของคณะภิกษุณีสงฆ์หลวงแม่ธัมมนันทาไปบรรยายธรรมที่มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท พร้อมคณะภิกษุณีสงฆ์ 18 ส.ค. 2546พระภิกษุณีสงฆ์ออกบิณฑบาตเป็นกิจวัตรทุกวันพระและวันอาทิตย์


นักเรียน ม.5 ร.รสาธิตจุฬาฯ สนใจเข้าแถวถามคำถามภิกษุณีสงฆ์ที่ไปเยือน (17 ก.ย. 2546)ภิกษุณีหมั่นโห บรรยายธรรมในรายการยกวัดมาไว้ในเซเว่น (1 ส.ค. 2546) หลวงแม่ธัมมนันทาเป็นผู้แปลนักศึกษาจากสหรัฐอเมริกาขอถ่ายภาพร่วมกับคณะภิกษุณีสงฆ์จาก 5 ประเทศ


หลวงแม่ธัมมนันทาอธิบายประวัติพุทธศาสนาในประเทศไทยแด่ภิกษุณีสงฆ์นานาชาติ (5 ส.ค. 2546)ภิกษุณีสงฆ์กับป้ายต้อนรับและสมาชิกพุทธสาวิการุ่น 35


ภิกษุณีหมั่นโห จากวัดโฝกวางซัน อธิบายวิถีโพธิสัตต์ 3 ส.ค. 2546 โดยมีหลวงแม่ธัมมนันทาแปลพระภิกษุณีสงฆ์ทำพิธีรับผ้ากฐิน 12 ต.ค. 2546
กลับหน้า  ข่าวประชาสัมพันธ์

 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : [email protected]
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.