การอบรมเสริมพลัง  "ครั้งที่ 1 โครงการเชาวน์ ไว ไหวพริบ สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด"
การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับเยาวสตรี  ในระดับปริญญาตรี 
การอบรมภิกษุณีสงฆ์นานาชาติในพรรษาปี 2547 
ภาพงานถวายเพลิงหลวงย่า  
ภาพกิจกรรมโครงการอบรม 3 เดือนของคณะภิกษุณีสงฆ์นานาชาติ  
โครงการอบรมนักเรียนหญิง "ยุวสาวิกา" 

 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : dhammananda99@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.