หลวงย่าเมื่อสิ้นลม ใบหน้าของท่านยังสดใส วันที่ 24 มิถุนายน 2546


ภิกษุณีธัมมนันทา กราบศพ


พระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ. ราชบุรี รดน้ำศพ 


ธัมมนันทาภิกขุณี กำลังสอนให้ ด.ช. ปารมี กบิลสิงห์ (เหลนคนเล็ก) คารวะศพ


อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ มากราบศพและมาให้กำลังใจ 28 มิถุนายน 2546


ลูกหลานสวดบทปลงสังขาร ที่หลวงย่าประพันธ์ไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2500


สว. ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช มาร่วมเป็นเกียรติในงานสวดพระอภิธรรม 25 มิถุนายน 2546


ลูกหลานที่มาร่วมงานในวันที่หลวงย่ามรณภาพ


ธัมมนันทา (บุตรี) เอกฉัตร, วรฉัตร, ฉัตรฐากูร กบิลสิงห์ หลาน(ยาย) และ ด.ช. ปารมี กบิลสิงห์ (เหลน) พร้อมสะใภ้


พระภาวนาวิสุทธิคุณ พระครูปลัดดาวเรือง เจ้าอาวาสวัดหนองหอย มาแนะนำการจัดพิธีศพ


พระครูปลัดดาวเรือง ถ่ายรูปเป็นเกียรติแก่ลูกหลาน


พระผู้ใหญ่ร่วมสวดพระอภิธรรม

      
พล.ต.อ. วศิษฐ เดชกุญชร


คุณชวน หลีกภัย ให้เกียรติมาเคารพศพหลวงย่า และสนทนาธรรมกับภิกขุนีธัมมนันทา


พระผู้ใหญ่ในจังหวัดนครปฐมร่วมเป็นประธานในงานสวดพระอภิธรรม

    
ลูกศิษย์ หลานศิษย์ของหลวงย่าเดินทางจากต่างจังหวัดร่วมงาน


อ. ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความไว้อาลัยหลวงย่า
กลับหน้า   ข่าวล่า

 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : dhammananda99@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.