12-13 ธันวาคม 2546 หลวงแม่ได้รับเชิญจาก คอนราด อดีเบอร์ สติฟตุง ศูนย์กลางสื่อสารมวลชน ที่มหาวิทยาลัย อดีปิโอ ประเทศฟิลิปินส์ เป็นวิทยากรทางพุทธศาสนา บรรยายแก่นักข่าวจาก 9 ประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ของนักข่าว ที่จะต้องเขียนข่าวเกี่ยวกับศาสนา บรรยากาศเป็นกันเอง และได้แลกเปลี่ยนทั้งความรู้และประสบการณ์กับสื่อมวลชน

กลับหน้า   ข่าวล่า

 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : [email protected]
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.