การให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้แก่นักข่าวนานาชาติที่ประเทศฟิลิปินส์ 

การประชุมศาติสภาพที่เชียงใหม่
หนังสืเล่มใหม่ล่าสุด  วิปัสสนา 5 แบบ (ฉบับสมบูรณ์)
ภิกษุณีไทยในสายตาเพื่อนบ้าน  
ภิกษุณีสงฆ์ในศรีลังกา  
พุทธศาสนาในเมืองไทย "จะเอานักบวชหญิงหรือจะให้มีโสเภณีเพิ่มมากขึ้น"
ภิกษุณี คติหรืออคติ
ประมวลภาพงานศพภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์
Upasikaramaya for Buddhist nuns
ปิดฉาก "ภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์"
หนึ่งภิกษุณีผู้จากไป
ตำนาน "หลวงย่า" รำลึกเส้นทางต่อสู้ของภิกษุณีไทย
Ven Voramai Kabilsingh passes away
กระทู้การบวชภิกษุณีในประเทศไทย เสนอโดยสมาชิกวุฒิสภา
ยุติสงครามด้วยพลังหยิน

 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : dhammananda99@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.