คำสอน
          การบวชภิกษุณีสงฆ์      อันตรายของความทันสมัย 
          พระคุ้มครองเราอย่างไร      ความสัมพันธ์ที่มีความสุข  
          ชาล้นถ้วย      นางวิสาขามหาอุบาสิกา
          ครอบครัวโพธิสัตต์  
          เรามาวัด...ทำไม!  
รายการเทป
สั่งซื้อเทป
แนวทางปฏิบัติ

 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : dhammananda99@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.