จำนวนหนังสือทั้งสิ้น..........................เล่ม   รวมเป็นเงิน.................................บา�

              โดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิพุทธสาวิกา   ธนาคารไทยพาณิช์   สาขาพระประโทน   บัญชีออมทรัพย์เลขที่  649-2 15953-4  และส่งสำเนาการโอนเงินมายังโทรสาร  (034)284315  พร้อมทั้งส่งสำเนารายการสั่งซื้อหนังสือ   หรือโทรสอบถามลายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  (034)  258270
��Ѻ˹��   ˹ѧ���

 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : dhammananda99@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.