วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง
สมัคสมาชิก
กิจกรรม
           การอบรมพุทธสาวิกา 
                      พุทธสาวิการุ่นที่ 37
                      พุทธสาวิการุ่นที่ 38
                      พุทธสาวิการุ่นที่ 39
           โครงการอบรมนักเรียนหญิง "ยุวสาวิกา"
           โครงการให้ทุนการศึกษา "ต้นกล้าโพธิสัตต์" 
           โครงการบ้านศานติ์รักษ์
            การอบรมเสริมพลัง 
วารสารยโสธรา 
            
วารสารพุทธสาวิกา
 
บริจาค

 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : dhammananda99@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.