"ท่านสามารถสนับสนุนการจัดทำเทปเพื่อแจกในงานพิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงาน งานฉลงอครบรอบวันเปิดบริษัท งานวันเกิด งานมงคลต่างๆ หรืองานศพ โดยสั่งไม่ต่ำกว่า 100 ม้วน ในราคาม้วนละ 25" ซึ่งมีหัวข้อให้เรื่องตรงกับวาระต่างๆ มากมาย อาทิ เช่น 
         - สมรส การร่วมชีวิตด้วยความเมตตา
         - พรหมของลูก
         - พระคุ้มครองเราอย่างไร
         - พิธีกรรมและความเชื่อ
         - อายุขัย
         - มรณานุสติ

 

กลับหน้า   วัตรทรงธรรมกัลยาณี

 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : dhammananda99@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.