การทำบุญด้วยการจัดพิมพ์หนังสือนั้นถือว่าเป็นการมอบแสงสว่างทางปัญญา  ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่สนใจในการปฏิบัติธรรม ซึ่งการสนับสนุนปัจจัยในการจัดพิมพ์หนังสือนั้นมี 2 รูปแบบ คือ
     
1. จัดพิมพ์ในวาระพิเศษเฉพาะงาน เช่น งานศพ งานวันเกิด หรืองานแต่งงาน
           รายการหนังสือที่ท่านสามารถสั่งให้จัดพิมพ์นั้น มีหัวข้อที่ตรงกับงานที่ท่านต้องการนำไปแจก เช่น
           1.1 สำหรับงานศพ - ตายให้เป็น
           1.2 สำหรับงานวันเกิด - พรหมของลูก
           1.3 สำหรับงานวันแต่งงาน - ครอบครัวแห่งเมตตา
                                   ฯลฯ
          หากต้องการสนับสนุนปัจจัยในการจัดพิมพ์นี้ ท่านต้องแจ้งทางวัตรล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 2 เดือน เพื่อจัดเตรียมต้นฉบับและการพิมพ์ การสั่งพิมพ์นั้นยอดพิมพ์อย่างต่ำเรื่องละ 300 เล่ม โดยจะมีสติกเกอร์ชื่อของเจ้าภาพผู้สนับสนุนปัจจัยในหน้าเปิดของหนังสือด้วย 
          การสนับสนุนปัจจัยการจัดพิมพ์หนังสือเป็นโครงการนี้ ท่านสามารถสั่งพิมพ์ได้ในราคาเล่มละ 20 บาท 
      
2. ร่วมเป็นผู้จัดพิมพ์ เช่น เอกสารแจกของวัตร อาทิ เช่น 
           2.1 คู่มือเส้นทางสายโพธิสัตต์ 
           2.2 ความเข้าใจเรื่องการบวชภิกษุณี
           2.3 จัดทำโบร์ชัวร์ให้แก่วัตร
         ซึ่งการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือนั้น จะจัดให้มีพิมพ์ปีละ 2 ครั้ง โดยท่านสามารถร่วมสนับสนุนปัจจัยตามกำลังความสามารถที่ท่านประสงค์ได้

 

กลับหน้า   วัตรทรงธรรมกัลยาณี

 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : dhammananda99@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.