ใบสมัครสมาชิก/ร่วมสมทบปัจจัย


ข้าพเจ้าชื่อ.......................นามสกุล...............................................
ที่อยู่.....................................................โทรศัพท์.........................
ขอบริจาคปัจจัยสนับสนุนกิจการในเครือข่ายของมูลนิธิ...................บาท
ขอสมัครเป็นสมาชิก  
(   ) รายปี 100 บาท    (   ) ตลอดชีพ 1000 บาท

                 โดยส่งเงินมาพร้อมกันนี้.....................บาท โดยทางธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ. นครปฐม ในนาม ดร. ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ตู้ ป.ณ. 108 จ. นครปฐม 73000
     
"เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว  ท่านจะได้รับจดหมายข่าวพุทธสาวิกา  ภาคภาษาไทยปีละ 4 ฉบับ  และข่าวสารกิจกรรมของวัตรตลอดทั้งปี  "
 
คลิกที่นี้ เพื่อ Download แบบฟอร์ม ร่วมสบทบปัจจัย

 

กลับหน้า   วัตรทรงธรรมกัลยาณี

 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : [email protected]
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.