ข้าพเจ้า.......................................สกุล
.....................................

ที่อยู่.......................................................................................

.............................................................................................

โทรศัพท์.........................................โทรสาร............................

ขอถวายปัจจัย


ถวายกองทาน........................บาท   บำรุงน้ำ-ไฟ....................บาท

สร้างหนังสือธรรมะ.................บาท   ซ่อมบำรุงวัตร.................บาท

ถวายค่าดูแลหลวงย่า...............บาท    ก่อสร้าง.........................บาท

ถวายส่วนตัว (ระบุชื่อ)..........................จำนวน........................บาท

                  ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของมูลนิธิพุทธสาวิกา ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพระประโทน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๖๔๙-๒ ๑๕๙๕๓-๔ และส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมายังโทรสาร (๐๓๔) ๒๘๔ ๓๑๕ หรือ แนบหลักฐานไปทางจดหมายที่มูลนิธิพุทธสาวิกา ตู้ ป.ณ. ๑๐๘ จ. นครปฐม ๗๓๐๐๐ เพื่อที่ทางวัตรจะได้ส่งใบอนุโมทนาบุญมายังท่านได้ภายหลัง
 
ท่านที่ต้องการร่วมสบทบบริจาคให้กองทุน สามารถ    Download    แบบฟอร์มได้ที่นี้

 

กลับหน้า   วัตรทรงธรรมกัลยาณี

 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : dhammananda99@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.