กิจกรรมวันอาทิตย์สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2547  เวลา 13.00 - 14.00 น.

         เดือนมกราคม
                        วันที่ 4  
ความสุขที่ดื่มได้
                        วันที่ 11
ทำบุญใช้เงินอนาคต
                        วันที่ 18
แจกถุงยางอนามัยวิถีพุทธ
                        วันที่ 25
สักยันต์กันอะไร

        
เดือนกุมภาพันธ์ 
                        วันที่ 1   
รู้จักรักตนเองอย่างไร
                        วันที่ 8   
รักเอยจริงหรือที่ว่าหวาน (มูลนิธิเพื่อนหญิง)
                        วันที่ 15 
รักอย่างไรไม่ให้ใจเป็นทุกข์
                        วันที่ 22 
สร้างโลกด้วยรัก

       
  เดือนมีนาคม
                        วันที่ 7    
มาฆะทำไม
                        วันที่ 14 
ได้ดีเพราะสอบตก
                        วันที่ 21 
พระธาตุเสด็จ!!!!!?????
                        วันที่ 28 
เจ้าที่อาละวาด 

                 สนใจติดต่อสบถามรายละเอียดที่ (034) 258270 วัตรทรงธรรมกัลยาณี ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมือง จ. นครปฐม
กลับหน้า   วัตรทรงธรรมกัลยาณี

 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : [email protected]
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.