รับสมัครจำนวนจำกัด รุ่นละ 25 ท่านเท่านั้น 
สนใจขอใบสมัครเข้าอบรมได้ที่ โทร (034) 258270 และหากสนใจจะให้ทางมูลนิธิจัดอบรมให้เป็นหมู่คณะ แจ้งความจำนงมาที่มูลนิธิ หรือที่ email :
dhammananda99@hotmail.com

                
การอบรมพุทธสาวิกา  ครั้งที่ 37   วันที่ 5-7 มีนาคม     
                
การอบรมพุทธสาวิกา  ครั้งที่ 38   วันที่ 1-3 พฤษภาคม
               
  การอบรมพุทธสาวิกา  ครั้งที่ 39   วันที่ 10-12 ธันวาคม 

             
    เป็นโครงการอบรมสตรีชาวพุทธ ไม่จำกัดอายุ ในช่วงวันหยุด 3 วัน จัดปีละ 3 ครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานความรู้ทางพุทธศาสนา สร้างความสมดุลระหว่างกายกับจิต มีกิจกรรมการสวดมนต์ ทำวัตร ฝึกสมาธิ ฝึกโยคะ ฝึกชี่กง ฝึกสมดุล และการอุทิศเวลาและแรงกายเป็นการถวายทาน และฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม ให้ความรู้ในด้านสตรีและพุทธศาสนา
                
สนใจติดต่อสบถามรายละเอียดที่ (034) 258270 วัตรทรงธรรมกัลยาณี ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมือง จ. นครปฐม
กลับหน้า   วัตรทรงธรรมกัลยาณี

 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : dhammananda99@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.