ถวายกองทาน สวดมนต์ฟังธรรม 10.30 น. ทุกวันพระ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์


 
         พุทธสาวิการุ่นที่ 37  วันที่  1-3 พฤษภาคม  2547
         พุทธสาวิการุ่นที่ 38  
วันที่  31 กรกฎาคม - 2  สิงหาคม  2547
         พุทธสาวิการุ่นที่ 39  วันที่  10-12 ธันวาคม  2547


          มกราคม        วันที่  30 ธ.ค. - 1 ม.ค. พุทธสาวิการุ่นพิเศษ 36/1
         
กุมภาพันธ์
         
มีนาคม         วันที่  5 มาฆะบูชา
         
เมษายน        วันที่  6 วันไหว้ครู
                                  วันที่  13 - 15 สงกรานต์/วันครอบครัว
         
พฤษภาคม     วันที่  1-3 วันแรงงาน พุทธสาวิกาครั้งที่ 37
         
มิถุนายน        วันที่  2 วิสาขบูชา
                                  วันที่  24 ครบรอบ 1 ปี หลวงย่ามรณภาพ
         
กรกฏาคม      วันที่  31 อธิษฐานพรรษา และวันอาสาฬบูชา
                                              วันที่  31 กรกฎาคม - 2  สิงหาคม  พุทธสาวิกาครั้งที่ 38
         
สิงหาคม         วันที่  1 เข้าพรรษา  (ช่วงเข้าพรรษา 1 ส.ค. - 28 ต.ค. มีการรักษาศีล 8 ทุกเสาร์ - อาทิตย์)
         
กันยายน
         
ตุลาคม           วันที่  6 หลวงแม่ครบ 60 ปี
                                   วันที่ 28 ออกพรรษา
                                   วันที่ 31 ทอดกฐิน
          
พฤศจิกายน    วันที่ 26 ลอยกระทง
          
ธันวาคม         วันที่ 10-12 พุทธสาวิกา ครั้งที่ 39
                                    วันที่ 10 วันพระนางสังฆมิตตาเถรี รับศีลโพธิสัตต์

สนใจกิจกรรม  ติดต่อสอบถาม  E-mail : 
dhammananda99@hotmail.com
กลับหน้า   วัตรทรงธรรมกัลยาณี

 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : dhammananda99@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.